Viktiga deadlines

Ni har nu fått ut handlingar till stämman som vi ska ha torsdag 28 maj. Det ni inte har fått ut är valberedningens förslag i styrelseval. Det kommer förhoppningsvis i närtid. Skarpa deadlines ni nu behöver ha koll på:

19/5 Sista dag för att nominera till styrelse och valberedning. Uppge vem du nominerar med namn och lägenhetsnummer samt vem du själv är med samma information. Posta, lägg i styrelsebrevlådan eller eposta till info@rektangeln22.se

Stämma 28 maj på fyra sätt

Styrelsen har nu beslutat att genomföra årets föreningsstämma torsdagen den 28 maj. Vi har avvaktat att besluta om datum för att se om pandemin klingar av och restriktioner släpps. Det verkar nu inte vara fallet i närtid. Vi har också avvaktat ytterligare lagändringar, tex att vi kan ha stämma efter halvsårsskiftet, men det kommer inte att ske.

Vi kommer därmed att ha stämma lag- och stadgeenligt i maj månad. Vi kommer att arrangera en stämma som följer myndigheternas rekommendationer. Den sker därför på fyra sätt:

Klotter kostar massor

Natten mellan tisdag och onsdag klottrades hela huvudentrén vid Götgatan 100 i gatuplan ner av någon. Det är så otroligt onödigt och ger ett väldigt tråkigt intryck, inte bara för oss, utan också för kunder till våra kommersiella lokaler. Dessutom drar det till sig mer skadegörelse.

Odlingsgruppen är igång

Nu är odlingsgruppen igång. Pallkragarna är på plats och fyllda med jord. Nästa helg blir det uppstart med plantbyte, information och mycket annat.

Odlingsgruppen kommer att samla in regnvatten för bevattningen och har även en kompost för att samla in trädgårds- och matavfall för att göra jord.

Med egen produktion av vatten och jord och solen som kommer av sig själv är förutsättningarna de bästa. I april kommer solen vid 12.30 och stannar hela eftermiddagen till solnedgången. I sommar går kanske solen över hustaken även på förmiddagen.

FIXARDAGARNA 18-19 april skjuts framåt i tiden

Med den snabbt växande coronapandemin i Stockholm i åtanke, har Trädgårdsgruppen beslutat att skjuta på FIXARDAGARNA till ett gynnsammare tillfälle då ju den viktiga sociala aspekten också kan tillgodoses.

Vi ska göra en prioritering av behoven för att i en trängre krets åtgärda eventuella akuta behov.

Trädgårdsgruppen