Gästis uthyrningsbar efter 1/2

Efter att vi tvingats använda gästlägenheten som evakueringsbostad för två olika hyresgäster är tidsplanen nu att Gästis återigen kan användas för korttidsuthyrning till våra gäster. Gästis är en tvårumslägenhet med sovplatser för upp till sju personer och fullt utrustat kök och badrum. Den befinner sig på Götgatan 114, 1 tr. Ni hittar allt som ni behöver veta på hemsidan under Gästlägenheten dvs här.

Motionsstopp 1 februari

Det börjar nu bli dags för medlemmar i bostadsrättsföreningen att skriva motioner till årets stämma. I enlighet med stadgan ska motioner ha inkommit senast 1 februari för att kunna behandlas på årsstämman. Skicka motioner till info@rektangeln22.se

Skriv gärna en tydlig beskrivande rubrik, en brödtext där du förklarar din idé med bakgrund och att motionen avslutas med ett tydligt beslutsförslag. Skicka i word-format. Pdf och papper ger merarbete.

Falskt larm om brand i 130

Fredag 17 januari runt två - tre på eftermiddagen kom såväl brandkår som polis till vår fastighet. Någon hade larmat om branddoft i trapphuset vilket onekligen var helt sant. Dock hittades ingen brand och såväl brandkår (som bankat på alla dörrar) och polisen som larmats dit på grund av bankningarna, lämnade ganska snart. Det var förmodligen någon boende som rostade toasten lite väl intensivt.

Släng granen på ”terrassen”

I vanlig ordning kan ni slänga granen på ”terrassen”. Det är den nedsänkta ytan mellan port 116 och 118. Då kommer vi senare att frakta bort dem. Släng inte granen någon annanstans. Klipp INTE heller ner den i grovsoporna.

Gör det senast 13 januari, dvs Tjugondedag Knut. Efter det får du själv köra din gran till återvinningscentral.

God fortsättning!

Ytterligare info om lgh.nr

Nu är alla ändringar som föreningen hittills gjort genomförda hos Stockholm stad och Skatteverket. Så om ni får ett brev om ändrat lägenhetsnummer av Skatteverket är det i sin ordning. Tyvärr har inte alla lappar med lägenhetsnummer i trapphusen hunnit bytas ut, men detta kommer att åtgärdas när det är möjligt av vår nya tekniska förvaltare från HSB.

Under januari så kommer vi att fortsätta med inventeringen av korrekta lägenhetsnummer hos Skatteverket och Stockholm stad och de som berörs kommer då att informeras om detta.