Nyckelbrickor

Nyckelbrickor används

Nyckelbrickor används inom fastigheten. För att ta sig in genom ytterportar dygnet runt, för att ta sig till källarplan och till tvättstugor och för att på kvälls- och nattetid ta sig ut på loftgångar. Mellan kl 20-06 gäller koder för att ta sig in i portarna från gården.

Till varje lägenhet följer det en bricka mer än antalet rum som lägenheten har. Observera att det är originalritningen som gäller. Som exempel, boende i en tvåa får då tre brickor och boende i en fyra får fem stycken. Två av dessa har full behörighet för tvättstuga och källare, medan de övriga enbart går till ytterportarna.

Nyckelbrickorna är både väldigt viktiga och värdefulla varför den boende är skyldig att hålla reda på sina brickor. Vid ägarbyte bör den gamla ägaren tillse att alla nyckelbrickor lämnas över till den nya ägaren.

Vad händer om:
Nyckelbrickan är borttappad, hur får jag en ny?
Kontakta vår fastighetsförvaltare HSB online här
Du kan också göra en felanmälan på hemsidan som går till HSB eller ringa HSB på 010-442 11 00.

Extra nyckelbricka skulle jag behöva, hur får jag en sådan?
Du får ansöka om extra nyckelbricka, detta till en kostnad av 250 kr/st. Nya brickor kommer i din brevlåda med uppgifter om PG-nummer där du betalar in pengarna på. Uppge ditt namn samt tresiffriga lägenhetsnummer i samband med inbetalningen. Gör även det hos HSB online här.
Du kan också ringa HSB kund- och medlemsservice på 010-442 11 00.

Hur får jag fler brickor med full behörighet?
Föreningen har tagit ett beslut om att varje hushåll får klara sig med två brickor med full behörighet.