Ytterdörrar

Bra tillägg till dörren

Lägenhetsdörren ska förutom att passa in i fastigheten även vara säker och därför har föreningen en policy för ytterdörrar och ett erbjudande för den som vill köpa en säkerhetsdörr.

Dörrpolicy

 • Enskilda medlemmar får byta till säkerhetsdörr på egen bekostnad
 • Medlemmen anmäler/ansöker till föreningen och föreningen fattar beslut samt delger beslut till medlemmen
 • Dörrar i portarna har dörrblad i stål med standardlaminat och vit stålkarm
 • På våningsplan i trapphus ska ytan ”mahogny” väljas
 • Dörrarna på loftgångarna har beklädnad i träprofiler med vertikala spår som originaldörren. Den mörkbruna färgen på utsidan som ska användas heter NCS-S 8502R
 • Dörren ska ha brevinkast, tittöga och dubbla lås, handtag, tröskel och vredkåpa
 • Dörren ska vara brandklassad E30
 • Dörren ska vara brandgastäthetsklassad Sa, Sm
 • Dörren ska vara ljudklassad 35 dB
 • Dörren ska vara inbrottsklassad med förstärkta låspunkter och bakkantssäkringar
 • Medlemmen ansvarar för att arbetet utförs fackmannamässigt och att lister och väggar återställs inklusive eventuell målning
 • Medlemmen ansvarar för att etiketten med det tresiffriga lägenhetsnumret sitter på den nya dörren.
 • Medlemmen ska anmäla/ansöka till föreningen. För att bekräfta att man tagit del av de regler som gäller i form av acceptabla tider för dörrbyte och vad som gäller med sopor m m.

  Ni kan läsa mer om det det grupperbjudande ett stort antal av våra medlemmar fick och antog 2017 från företaget Proloc här.