Ställverksservice torsdag 20 feb 23.00

Ställverk är de elcentraler som försörjer vår fastighet med el. Vi har två sådana och så även Ringens Shopping. Vi kommer att göra en stor service av dessa ställverk, samtidigt som Shoppingen gör sin torsdagen den 20 februari 23.00 och framåt (planerat till en timme). Vi gör det nattetid då det är minst aktivitet i både vår fastighet och i shoppingen just då.

Förslut sopor väl

Om man inte försluter sopor väl innan man kastar ner dem i sopnedkastet händer ett antal tråkiga saker. Det ena är att boende längre ner får dit hushållsavfall, i värsta fall, i ansiktet när de öppnar sina luckor. Det andra är att lätta plastpåsar sugs upp uppåt och täpper till så att det börjar lukta riktigt illa i trapphuset. Det har nu skett i port 114 vilket gör att många boende har fått lida länge av känslan av att de bor på en soptipp.

Inga indikationer på vårt kvarter

Sveriges Radio har gått ut med nyheten att polisen har gripit ett stort antal sexköpare och att de köpt sex i lägenhetsbordeller uthyrda via AirBnB, bland annat på Götgatan. Sveriges Radio illustrerar sin nyhet med en genrebild på vår fastighet. Inga indikationer finns från polisen eller från annat håll på att det skulle vara i vår fastighet som verksamheten har skett.

Ny städfirma från 1 april

Efter ett antal år med städfirman Strykfritt har styrelsen nu gjort en upphandling där tre företag lagt offert på städningen. Företaget som vi anlitar heter KEAB-gruppen och är en stor entreprenör som lagt ett billigare, och som vi tror, bättre bud än det vi har idag. Vi kommer att intensifiera städningen i vissa eftersatta utrymmen, som tex huvudentrén – port 100 samt i soprummet. Vi kommer även att ha städning sju dagar i veckan, vilket gör att rondering kommer att ske både lördagar och söndagar för att inte allsköns otrevligheter som uppkommit under helgen ska ligga kvar hela helgen.