Andrahandsupplåtelse

Hyra ut i andra hand
För att hyra ut din bostad i andra hand behövs ett godkännande från styrelsen. Det kan ta c:a fyra veckor. Har du ett godtagbart skäl får du tillstånd för upp till ett års uthyrning. Du kan få tillstånd att hyra ut högst två år i sträck men bara ett år i taget. Styrelsen godkänner endast privatpersoner som andrahandshyresgäster, inte företag. Byter du hyresgäst under uthyrningsperioden krävs en ny ansökan. Samma regler gäller för hyres- och bostadsrätter. Att hyra ut till myndiga barn är också andrahandsuthyrning, och kräver tillstånd. Föreningen tar ut en avgift motsvarande 10 % av ett basbelopp.

Föreningen lämnar inte tillstånd för uthyrning av typen Airbnb och andra. Förbudet gäller både kort- och långtidsuthyrning.

Lämna de ifyllda blanketterna i styrelselokalens brevlåda,Götgatan 114,1tr.