Total vattenavstängning 10/3 21-03

På grund av de plågsamma missljuden i hela södra längan måste vi stänga av vattnet helt för att byta ut alla magnetventiler som monterats dit fel.

Därför stängs vattnet av i hela fastigheten tisdagen den 10 mars 21.00 - 03.00 nästa natt.
Så känner du på dig att du behöver ett glas vatten till natten - fyll på det före Aktuellt.

Vi hoppas, och tror, att denna större åtgärd ska lösa problemet.

Föreningen behöver Dig!

Valberedningen söker engagerade boende i föreningen som är villiga att tillföra sin kompetens och arbeta för föreningens bästa!

Det är värdefullt för föreningen att ledamöter i styrelsen tillsätts med kunskaper/bakgrund inom t.ex.

• Ekonomi
• Mark & fastighetsskötsel
• Juridik
• VVS eller Bygg
• Information
• Projektledning

Ny app för bokningar

Nu har vi uppdaterat Aptussystemet. Det gör vi för att nuvarande system är flera decennier gammalt och kommer att släckas ner senare i år. Vi gör det också för att vi vill modernisera och digitalisera så mycket som möjligt i föreningen, för att underlätta för alla boende.

Missljud i port 120, 122 & 124

OBS! Uppdatering i kommentarer i tråden längst ner

Ett för boende mycket plågsamt missljud har startat i portarna 120, 122 och 124. Felsökningen startade före jul utan resultat. På grund av en lång julhelg med många röda dagar samt byte av såväl teknisk förvaltare som rörfirma kom inte arbetet igång efter jul som vi ville.

Ställverksservice torsdag 20 feb 23.00

Ställverk är de elcentraler som försörjer vår fastighet med el. Vi har två sådana och så även Ringens Shopping. Vi kommer att göra en stor service av dessa ställverk, samtidigt som Shoppingen gör sin torsdagen den 20 februari 23.00 och framåt (planerat till en timme). Vi gör det nattetid då det är minst aktivitet i både vår fastighet och i shoppingen just då.