Ekonomisk förvaltning

SBC

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är föreningens ekonomiske förvaltare.

SBC tar hand om allt som har med avgifter, hyror och inte minst pantsättningen att göra.

Pantsättning av lån skickas av låneinstituten till föreningen som i sin tur sänder dessa till SBC för åtgärd. Pantsättningsavgift tas ut.

Avier för avgifter och hyror skickas ut av SBC en gång i kvartalet och de kommer i december, i mars, i juni och i september. Avgifter och hyror ska alltid betalas i förskott. Blir medlem, hyresgäst eller lokalhyresgäst sen med betalningen kommer alla extra kostnader som medförs att bekostas av den som är försenad.

Alla frågor som du har om dessa ämnen hanteras och besvaras av SBC Kundcentrum vardagar mellan kl 07:00 och 21:00. Tel 0771-722 722. Se också SBC:s hemsida www.sbc.se.

Autogiro för avgift/hyra tar du med banken.