Renovering av bostadsrätt

Renovera varsamt

Det klassiska uttrycket ”vårt hem är vår borg” är väl så levande idag. Bostaden är centralt i våra liv och många av oss är ständigt igång med tankar om att renovera vårt hem. Inte minst här hos oss i Brf Rektangeln 22 som är en relativt sett ny bostadsrättsförening som gått från hyresrätter där i princip inget gjorts på nästan 30 år till den relativa frihet som ägandet medför. Uppåt 50 nya medlemmar flyttar hit per år och de flesta vill sätta en personlig touch på sin borg.

Att renovera är förenat med många krav och dessa krav grundar sig i att fastigheten ska förbättras vid renovering och att allt ska dokumenteras. Svensk byggnorm ska användas på ett fackmannamässigt sätt vid alla typer av renoveringar. Brf Rektangeln 22 äger rätt att ställa krav på ombyggnation där så är befogat innan tillstånd lämnas. I vissa fall kan det även vara så att bygglov utfärdat av Stockholms stads byggnadsnämnd krävs.

Det är ett oeftergivligt krav att de företag som anlitas ska ha f-skattsedel och att de innehar de certifikat som erfordras för olika typer av arbeten. Dessa ska biläggas själva ansökan för att föreningen ska kunna fatta beslut.


- Det är inte tillåtet att flytta kök/badrum
- Det är inte tillåtet att ta ner bärande väggar eller del av sådan.

Brf Rektangeln 22 kommer att beställa en protokollförd slutbesiktning, på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Besiktningen kommer att utföras av en auktoriserad besiktningsman. Skulle ombyggnationerna inte bli godkända äger Brf Rektangeln 22 rätten att utföra det arbete som krävs för ett godkännande på bostadsrättshavarens bekostnad.

Buller
När man flyttar in är det många som tar tillfället i akt att renovera. Missa då inte våra bullerregler. Dem kan du läsa här.
Ett bra sätt att börja sitt nya boende är att inte störa sina grannar mer än nödvändigt.

Vattenavstängning i samband med renovering
Bokas med vår tekniska förvaltare HSB på telefon 010-442 11 00 eller via kontakt här på hemsidan som länkar till HSBs felanmälan. Tänk på att ha framförhållning.

Elavstängning i samband med renovering
Bokas med WM Allel på inge.viklund@wmallel.se
070-916 04 31 Inge Viklund
Kostnad: 1500:- inkl. moms - betalas direkt till WM Allel.

Bostadsrättsinnehavaren är ekonomiskt ansvarig för skador som vid ombyggnationen drabbar annan lägenhet.

Ansökan, blanketten finns som bilaga längst ner på sidan, ska lämnas in till expeditionen, port 114 1 tr, tillsammans med tillstånd, ritningar och skisser. Observera att ansökningar inte tas emot via e-post. Själva handläggningen inom föreningen tar 2-4 veckor varför framförhållning från medlemmens sida är nödvändig. Tänk i sammanhanget på att det kan komma kompletteringskrav om ansökan inte är fullständig och att det i så fall kan komma att påverka tiden innan beslut kan tas.

Du får under inga omständigheter påbörja renoveringen innan du fått din ansökan beviljad.

Inspektion
Styrelsen kan, om den så önskar, göra en inspektion av lägenhet som har byggts om för att säkerställa att det inte har skett renoveringar som ej har godkänts av bostadsrättsföreningens styrelse eller av den utsedd person. Vanliga fel är förändringar i vatten och avlopp, installation av motordriven köksfläkt, blockering, eller ändring av till- och frånluft, samt borttagande av ventilerade golvlister vilket inte är tillåtet något av det.

Du kan använda HSB som leverantör
HSB är bostadsrättsföreningens tekniska förvaltare. Vill du använda dem för att göra renoveringar i din bostadsrätt erbjuder de gärna det till fasta priser. Här nedan ser du deras prislista för olika tjänster. Den gäller för innevarande år. Kontakta HSB på 010-442 11 00 om du vill anlita dem. Inga sådana här tjänster går via bostadsrättsförening. Du anlitar dem som vilken hantverkare som helst. Dock erbjuder de bra priser just till våra boende.