Renovering av bostadsrätt

Renovera varsamt

Det klassiska uttrycket ”vårt hem är vår borg” är väl så levande idag. Bostaden är centralt i våra liv och många av oss är ständigt igång med tankar om att renovera vårt hem. Inte minst här oss i Brf Rektangeln 22 som är en relativt sett ny bostadsrättsförening som gått från hyresrätter där i princip inget gjorts på nästan 30 år till den relativa frihet som ägandet medför. Uppåt 50 nya medlemmar flyttar hit per år och de flesta vill sätta en personliga touch på sin borg.

Att renovera är förenat med många krav och dessa krav grundar sig i att fastigheten ska förbättras vid renovering och att allt ska dokumenteras. Svensk byggnorm ska användas på ett fackmannamässigt sätt vid alla typer av renoveringar. Brf Rektangeln 22 äger rätt att ställa krav på ombyggnation där så är befogat innan tillstånd lämnas. I vissa fall kan det även vara så att bygglov utfärdat av Stockholms stads byggnadsnämnd krävs.

Det är ett oeftergivligt krav att de företag som anlitas ska ha f-skattsedel och att de innehar de certifikat som erfordras för olika typer av arbeten. Dessa ska biläggas själva ansökan för att föreningen ska kunna fatta beslut.

Brf Rektangeln 22 har alltid rätt att kräva att bostadsrättsinnehavaren, på dennes bekostnad, ombesörjer att en protokollförd slutbesiktning av arbetet utförs av en auktoriserad besiktningsman. Skulle ombyggnationerna inte bli godkända äger Brf Rektangeln 22 rätten att utföra det arbete som krävs för ett godkännande på bostadsrättshavarens bekostnad.

Vattenavstängning i samband med renovering
Bokas med vår tekniska förvaltare Adex på telefon 08-502 573 40 eller via felanmälan här på hemsidan. Tänk på att ha framförhållning.

Elavstängning i samband med renovering
Bokas med WM Allel på inge.viklund@wmallel.se
070-916 04 31 Inge Viklund
Kostnad: 1500:- inkl. moms - betalas direkt till WM Allel.

Bostadsrättsinnehavaren är ekonomiskt ansvarig för skador som vid ombyggnationen drabbar annan lägenhet.

Ansökan, blanketten finns som bilaga längst ner på sidan, ska lämnas in till expeditionen, port 114 1 tr, tillsammans med tillstånd, ritningar och skisser. Observera att ansökningar inte tas emot via e-post. Själva handläggningen inom föreningen tar 2-4 veckor varför framförhållning från medlemmens sida är nödvändig. Tänk i sammanhanget på att det kan komma kompletteringskrav om ansökan inte är fullständig och att det i så fall kan komma att påverka tiden innan beslut kan tas.

Du får under inga omständigheter påbörja renoveringen innan du fått din ansökan beviljad.

Inspektion
Styrelsen kan, om den så önskar, göra en inspektion av lägenhet som har byggts om för att säkerställa att det inte har skett renoveringar som ej har godkänts av bostadsrättsföreningens styrelse eller av den utsedd person. Vanliga fel är förändringar i vatten och avlopp, installation av motordriven köksfläkt, blockering, eller ändring av till- och frånluft, samt borttagande av ventilerade golvlister vilket inte är tillåtet något av det.