Hovrätten och AirBnB

Hovrätten har nu i ett antal vägledande domar satt ner foten mot så kallad AirBnB-uthyrning. Bostadsätts- samt hyresrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet på detta sätt förlorar numera i högre instans om det drivs dit och kan därmed få sin lägenhet förverkad.

Inga indikationer på vårt kvarter

Sveriges Radio har gått ut med nyheten att polisen har gripit ett stort antal sexköpare och att de köpt sex i lägenhetsbordeller uthyrda via AirBnB, bland annat på Götgatan. Sveriges Radio illustrerar sin nyhet med en genrebild på vår fastighet. Inga indikationer finns från polisen eller från annat håll på att det skulle vara i vår fastighet som verksamheten har skett.

Ny städfirma från 1 april

Efter ett antal år med städfirman Strykfritt har styrelsen nu gjort en upphandling där tre företag lagt offert på städningen. Företaget som vi anlitar heter KEAB-gruppen och är en stor entreprenör som lagt ett billigare, och som vi tror, bättre bud än det vi har idag. Vi kommer att intensifiera städningen i vissa eftersatta utrymmen, som tex huvudentrén – port 100 samt i soprummet. Vi kommer även att ha städning sju dagar i veckan, vilket gör att rondering kommer att ske både lördagar och söndagar för att inte allsköns otrevligheter som uppkommit under helgen ska ligga kvar hela helgen.

Ny skärm i port 100

Som ni kanske har sett finns det en ny skärm i port 100. Det är en skärm för vårt Aptussystem - alltså låssystem. Med den ska inte bara föreningen kunna informera boende om allt möjligt, utan du ska också, bara genom att lägga din nyckelbricka mot skärmen, kunna boka tvättstuga, ändra telefonnummer till porttelefonen, spärra egen borttappad bricka, och i förlängningen, kunna boka även Gästis och Kvadraten här. Möjligheterna för vad man kan koppla till det här systemet är oändliga, men vi börjar med det här.

Föreningen behöver Dig

Valberedningen söker med ljus och lykta efter engagerade boende i föreningen som är villiga att tillföra sin kompetens och arbeta för föreningens bästa!

Det är värdefullt för föreningen att ledamöter i styrelsen tillsätts med kunskaper/bakgrund inom t.ex:
• ekonomi
• mark- & fastighetsskötsel
• juridik
• VVS eller Bygg
• information