För mycket ljud på fotbollsplanen

Det har varit alldeles för mycket ljud på fotbollsplanen på sistone. Trivselreglerna är till för att följas. De som spelar där måste hålla nere ljudnivån och sluta absolut senast 21.00. Vi kommer nu att genomföra ytterligare ljuddämpande åtgärder. Det innebär bland annat ljudisolering, nya skyltar och timer på belysningen.

Akut reparation av bredbandet 17:00 idag

UPPDATERING 21:00
Ett kabelbrott är nu temporärt fixat
Efter tre timmars idogt letande hittades en avklippt kabel. Den är nu temporärt fixad, men vi kommer i närtid att behöva byta hela kabeln. Vi kommer att eftersöka den som varit uppe och klippt kabeln till så stor skada för så många. Nu ska det fungera hyfsat stabilt tills kabeln är bytt. Styrelsen ringer Ownit imorgon bitti för att få snarast möjliga tidpunkt för att byta hela kabeln. Vi tackar fd styrelseledamot Tom för idog assistans och dörröppning mm för Ownits tekniker.

Nytt bygglov för inglasning

Många av oss har vid det förra bygglovet tagit tillfället i akt och glasat in våra balkonger. Det bygglovet löpte ut i december förra året. Nu har vi fått ett nytt, helt likalydande bygglov som gäller i fem år (Dnr 2019-17874-575). Om du är intresserad av att glasa in din balkong på samma sätt som dina grannar har gjort är tiden nu. Läs mer här och hitta ansökningsblanketter.

Stämman avlöpte fint

Nu har föreningen genomfört sin första digitala stämma med fyra olika sätt att delta - poströst, ombud, digtal närvaro på distans, och fysisk närvaro i lokal. Det var totalt 90 medlemmar som deltog och röstade på ena eller andra sättet vilket gör mötet mer välbesökt än vanligt röstmässigt. Mötet avlöpte smidigt och såväl poströster som digitala röster räknades på ett korrekt sätt. Vi var färdiga strax efter nio vilket inte gör mötet oproportionerligt längre än vanliga föreningsstämmor.

Kompletterande info till stämman

Det verkar ha blivit fel med adresslistorna i framförallt port 114 rörande personvalspoströst. Maila till info eller skriv i kommentar här så får ni i brevlådan. Ni kan också hämta personvalshandlingar utanför styrelselokalen, i port 114, 1 tr.

Tryckfelsnisse höll sig framme när poströstvalsedeln med information om de som kandiderar till styrelse och valberedning skickades ut i onsdags.