Beställ säkerhetsdörr före 1 dec

Nu har vi äntligen fått in en bra offert rörande säkerhetsdörrar i föreningen. Ni som preliminärt visade intresse i våras och ni andra som blivit intresserade av att skaffa säkerhetsdörr samtidigt med många grannar till ett mycket bättre pris har nu chansen.

Föreningen har gjort en gemensam upphandling av säkerhetsdörr av Proloc där dörr i trapphus går på 13600 kronor och i loftgång för 17300 kronor. Sedan finns det diverse tillägg.

Tvättstugan i 106an byggs om

Vi har nu bokat renovering och byte av all maskinvara i tvättstugan i port 106. Det kommer att ske under vecka 46, 13 – 15 november. Vi ber er som använder den tvättstugan att planera er tvättning så att ni inte behöver tvätta just de dagarna. Vi beklagar eventuella olägenheter, men ni som tvättar där kommer att få väldigt fina och nya maskiner!

OBS! Tvättstugan kommer att vara avstängd två veckor från och med 13 november till 27 november. Även kodlås mm behöver justeras.

Får du inte riktigt fart på bredbandet?

Från och med 1 juli i år är maxhastigheten föreningen får ut av Ownit-bredbandet 500-1000 Mbit/s. Gör du en kontroll av hastigheten och upptäcker att du inte kommer upp i sådana hastigheter kan det bero på lite olika saker, varav du inte kan rå över en del. Det du dock kan göra är att kontrollera vilken router och uppkoppling du har. Allra snabbast får man när man ansluter med kabel, men det är inte alltid man vill dra kablar över hela lägenheten.

Stekos från grannen i badrummet, eller?

I samband med ombyggnader händer det ibland att instruktioner inte följs om vad som är tillåtet. Det är till exempel inte tillåtet att sätta in en motordriven köksfläkt eftersom det leder till att ventilationen då inte fungerar som den ska och din kökslukt går in i grannars lägenheter. Se därför till att inte montera sådan. Tänk även på att du måste ha ventilerade golvlister där vi har flytspackel i golven, också det av ventilationsskäl. Alla större förändringar av vatten och avlopp måste vara godkända i förväg av styrelsen.

Extra stämma i oktober

I våras, på ordinarie stämma, beslutade vi om en stadgeändring som kommer sig av en lagändring. Det är inget dramatiskt alls, men måste göras, och styrelsens ändringsförslag beslutades av stämman med acklamation. För att stadgan ska gälla behöver vi besluta om den en gång till på en extra stämma. Den har vi tänkt ha i oktober, så vi förvarnar redan nu. Vi kommer inte att ta upp några andra ärenden som det ser ut nu.