Kallt i lägenheten?

Inlagt av Ursula sön, 2017-11-12 09:22

Nu på hösten är det inte bara sjunkande temperatur, utan också mycket varierande kombinerat med storm och regn. Det gör att värmesystemet har problem att justera in sig. Vi har såväl värme från elementen som från värmeväxlaren där värmen kommer från takventiler. De två värmesystemen är helt oberoende av varandra. Värmen som kommer från taket är satt till 22 grader, men eftersom varm luft stiger har vi tyvärr fortfarande kalla golv. Kallraset kommer från fönstren och ska, i ett fullt fungerande värmesystem, mötas av varma element. Det är dem vi har mest problem med.

Stökigt byte mellan entreprenörer

Inlagt av Ursula mån, 2017-10-23 20:59

Som ni säkert vet har Stockholm stad upphandlat ny sophantering från och med 1 oktober. Entreprenören är Reno Norden och den vilda strejk som utbröt i somras berodde på meningsskiljaktigheter mellan det bolaget och de tidigare renhållningsarbetarna som eventuellt skulle byta arbetsgivare till Reno Norden.

Extra stämma 25 oktober

Inlagt av Ursula sön, 2017-10-15 20:58

I våras, på ordinarie stämma, beslutade vi om en stadgeändring som kommer sig av en lagändring. Det är inget dramatiskt alls, men måste göras, och styrelsens ändringsförslag beslutades av stämman med acklamation. För att stadgan ska gälla behöver vi besluta om den en gång till på en extra stämma.

Den är nu bestämd till 25 oktober 18.30 i föreningslokalen Kvadraten på Götgatan 130, 3 tr. Inga andra ärenden kommer att tas upp. Alla bostadsrättsinnehavare ska ha fått kallelse och handlingar i brevlådan, förutom att det anslås på anslagstavlor samt på hemsidan.

Beställ säkerhetsdörr före 1 dec

Inlagt av Ursula sön, 2017-10-15 20:43

Nu har vi äntligen fått in en bra offert rörande säkerhetsdörrar i föreningen. Ni som preliminärt visade intresse i våras och ni andra som blivit intresserade av att skaffa säkerhetsdörr samtidigt med många grannar till ett mycket bättre pris har nu chansen.

Föreningen har gjort en gemensam upphandling av säkerhetsdörr av Proloc där dörr i trapphus går på 13600 kronor och i loftgång för 17300 kronor. Sedan finns det diverse tillägg.

Tvättstugan i 106an byggs om

Inlagt av Ursula sön, 2017-10-15 19:11

Vi har nu bokat renovering och byte av all maskinvara i tvättstugan i port 106. Det kommer att ske under vecka 46, 13 – 15 november. Vi ber er som använder den tvättstugan att planera er tvättning så att ni inte behöver tvätta just de dagarna. Vi beklagar eventuella olägenheter, men ni som tvättar där kommer att få väldigt fina och nya maskiner!

OBS! Tvättstugan kommer att vara avstängd två veckor från och med 13 november till 27 november. Även kodlås mm behöver justeras.