Nu är bara spånet kvar...

Nu har vi äntligen fått det stora trädet på gården fällt.
Det är lite sorgligt eftersom vi alla älskar träd. Men det blev för stort och förstörde både markbeläggning och riskerade att gå ner i tätskiktet ner till shoppingen.

Nu funderar vi till våren på vad vi vill ha istället. Hittills har idéer om japanska körsbärsträd och fruktträd kommit in. Vi får se vad som funkar med tätskiktet och vad vi gläds åt. Vi återkommer om det.

Stor läcka i Friskis&Svettis

Igår uppkom en stor läcka i Friskis och Svettis som förmodligen kommer från vårt varmvattensystem.
Vi har därmed tvingats stänga av varmvattnet för alla boende i port 100-116 tills vidare. Prognosen är tills i eftermiddag i alla fall.

Vi beklagar olägenheten, men vattenskadan är omfattande där nere och det är förmodligen våra ledningar det kommer ifrån.

Den 27/11 sker fällning av trädet på Gården!

Nu är det dags att fälla trädet på Gården och detta kommer att ske den 28/11 ca kl 08-14. Detta innebär att det kommer komma in utrustning och även ett fordon som kan frakta bort trädet när det har tagits ner. Någon från Styrelsen kommer finnas på plats för att det fordon som måste köra in kör sakta och säkert.

Märk cykeln senast 1 november

Antalet cyklar i cykelställ och förråd ökat markant trots regelbundna cykelrensningar. Vi gör därför en ny rensning för att få bort skrotcyklar utan ägare. Alla boende uppmanas därför att märka sina cyklar med namn och lägenhetsnummer senast 1 november 2018 och i alla fall till mitten av december.

Det gäller även cyklar i förråden i port 114, 116 och 118 samt de nio på andra våningen mellan port 114 och port 106. Efter det lyfts alla omärkta cyklar till annan plats för förvaring i tre månader för att efter det avyttras.

Fällning av träd på Gården

Det stora trädet som står mellan huskropparna 108-130 måste tyvärr fällas då rotsystemet söker sig in genom tätskiktet till Shoppingens tak och därmed kan skapa stor skada framöver. Vi vill alla ha en grön och fin gård så tanken är att ersätta trädet med ett nytt. Vad skulle ni medlemmar önska för träd eller buske? Kom med förslag så undersöker vi de olika förslagen innan beslut tas. Maila ditt förslag till info@rektangeln22.se