Toa-bygget är stoppat

Med anledning av våra inlagor till Stockholm stad har toalettbygget vid Ringvägen 111 stoppats. Nedanstående mail har inkommit till föreningen:
_______
Hej,

Tack för bra synpunkter i ärende dnr 2016-08278 avseende WC-byggnad vid Ringvägen. Den information som nu kommit till vår kännedom om att byggherren (Trafikkontoret) har påbörjat byggnation av WC-byggnad efter att bygglovets giltighetstid har gått ut har förts vidare. I dialog med byggherren kommer arbetet med byggnationen av WC-byggnaden att upphöra då inget giltigt bygglov finns.

Medlemstimmar i sommar - ändrade datum

I sommar ändrar vi lite i schemat vad det gäller medlemstimmar.
Nästa gång blir torsdagen den 13 juni (eftersom 6e var en röd dag).
Efter det tar vi uppehåll i juli, och har nästa medlemstimme torsdagen den 8 augusti (inte förste eftersom sommarsemestern ofta inte är slut då).

Som vanligt är det 18:00 i styrelselokalen, Götgatan 114, 1 tr.

Välkomna och glad sommar!

Bra stämma med nya inslag

I torsdags, 23 maj avhölls föreningens ordinarie stämma.
Årsredovisningen gick igenom och godkändes, revisorn föreslog att styrelsen skulle få ansvarsfrihet vilket den också fick. 17 motioner behandlades och en proposition. Allt gick igenom i enlighet med styrelsens förslag. På styrelsesidan kan du se den nyvalda styrelsen som blev helt i enlighet med valberedningens förslag. Den nya valberedningen kan du se här.