Digital-tv i månadsavgiften from 1 mars 2017

Föreningsstyrelsen har med stöd av årsstämman förhandlat fram ett digital-tv-avtal för alla i föreningen. Vi har nu slutit avtal med Com Hem. Det avtalet innebär att du som boende i föreningen har digital-tv-avgiften för TV Bas ingående i din medlemsavgift eller hyra från och med 1 mars 2017. I dagsläget ingår Kanal 1-12, varav SvT1, SvT2 samt TV4 även finns i HD. Utöver det ingår SvT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, Fox, TLC och Axess TV. Ordinarie pris för detta paket är 179 kronor per månad.

Är du intresserad av säkerhetsdörr?

Med jämna mellanrum kommer det erbjudande till de boende om att införskaffa säkerhetsdörr. Priserna brukar ligga på 14 000 kronor för en ytterdörr i trapphus och 21 000 kronor för ytterdörr i loftgång. Det har framkommit att det finns många som är intresserade av att skaffa sig säkerhetsdörr och därför tänkte vi efterhöra ert intresse för att göra en gemensam upphandling för att få ner priset.

Motionsstopp 1 februari och årsstämma 18 maj

Det börjar nu bli dags för medlemmar i bostadsrättsföreningen att skriva motioner till årets stämma. I enlighet med stadgan ska motioner ha inkommit senast 1 februari för att kunna behandlas på årsstämman.
Skicka motioner till info@rektangeln22.se senast 1 februari. Skriv gärna en tydlig beskrivande rubrik, en brödtext där du förklarar din idé med bakgrund och förslag och att motionen avslutas med ett tydligt beslutsförslag.

Kasta granen på "Terrassen" mellan 116 & 118

Kommunen har uppsamlingsplatser för granar, men även i år erbjuder föreningen de boende att kasta sina granar på en uppsamlingsplats på gården.

Det finns en nedsänkt yta mellan Götgatan 116 och 118 som vi kallar "Terrassen". Den vetter mot parken vid Älvsborgsgatans förlängning väster om gården. Där hade vi bland annat cykelauktionen för några år sedan. Kasta ner granen där så ser vi till att den och andra hämtas med kranbil för återvinning.

Vänligen, lägg inte granen någon annanstans. Inte heller nedklippt i grovsoprummet.