Märk din cykel före 1 mars

Som ni säkert har märkt har antalet cyklar på gården ökat markant trots en cykelrensning för bara knappt tre år sedan. Därför gör vi på samma sätt igen.

Alla boende uppmanas att märka sina cyklar med namn och lägenhetsnummer senast 1 mars. Tex Svensson. Lgh 123. Notera att detta även gäller cyklar i förråd.

Bilning nästa vecka i port 100 kl 7-10

Under den gångna veckan (vecka 6) har Folktandvården i port 100 rivits ut. Vecka 7 kommer bilning att ske. De gängse byggreglerna är att bilning inte får börja förrän tidigast 7:00. I vår förening har vi regeln 8:00, men Folktandvården ägs av AMF och de följer gängse byggregler och inte våra. I samband med ombyggnaden av Teatern blev många varse att byggarna som anlitas av AMF börjar 7:00 och inte 8:00 vilket tyvärr är en risk även denna gång.

Kasta inte skräp på gården

Otroligt nog finns det anledning att informera om att vi boende inte ska kasta skräp från balkonger och loftgångar.

Det finns inte bara luft nedanför, utan allt ramlar ner på något. Det kan vara en balkong, någons utgång, buskage eller gräsmattor. Det är både fult och farligt. Inte minst när det är fimpar som kastas som inte bara kan utgöra en brandfara, utan också en förgiftningsrisk för barnen på gården som kan stoppa dem i munnen. Släng inte heller fimpar eller annat skräp på gården. Framför portarna är de exceptionellt vanliga.

Ombyggnad innanför port 100 har börjat

Som ni säkert har sett i port 100 har ombyggnaden nu börjat i Folktandvården. Intransport och uttransport till byggarbetsplatsen kommer inte att ske via gården utan kommer behöva ske via trapphuset från/till Götgatan. Den nya fina foajén och hissen har klätts in med plywood för att inte skadas.
Planerad tid för ombyggnaden är 30 januari - 1 juni.
Vi kommer löpande att informera om ombyggnaden här på hemsidan. Buller kommer att förekomma, men som vi tidigare informerat kommer byggarna att respektera de bullerregler som finns.

Buller i folktandvården

Idag startar arbetet med renoveringen av Folktandvården, Götgatan 100.
Folktandvårdens lokaler hyrs ut av AMF Fastigheter som också äger och driver Ringens Shopping.

De som bor i port 100 och i kringliggande portar kan störas av buller under deras arbetstid.
Givetvis kommer de att följa gängse regler för störande ljus.

För frågor, vänligen kontakta projektledare, Zoi Karakinari Zoi.Karakinari@amffastigheter.se