Ownit har problem med mailserver

UPPDATERING:
Måndag kväll uppgav Ownit att alla certifikat nu är uppdaterade och ska fungera för alla kunder.
______
Sedan i söndags morse har Ownit haft problem med certifikaten i sina mailservrar som framförallt berör kunder med system iOS, dvs Apple-produkter. En ruta kommer upp att man inte kan verifiera serveridentiteten.

Som kund kan du inte göra någonting själv, mer än läsa din mail via webmail istället. Under måndag kväll löstes problemet för iPhones, men problemet kvarstår för iPads och ev Appledatorer.

Folk på taken på onsdag

Vår takfixare – Klätterteknik, som både fixar våra lagningar av tak och tar ner snö och istappar på vintern har fått tillåtelse av styrelsen att ha klätterkurs på våra tak onsdagen den 18 september 16:00 – 17:30. Vi får gratis årlig och obligatorisk inspektion av taken som kompensation. Så bli inte förvånade på onsdag om ni då ser mycket folk på taken.