Cykel- och barnvagnsrum

Vy från ett av cykelrummen

Cykelförråd
Föreningen förfogar över flera utrymmen för både cyklar och barnvagnar med relativt sett hög säkerhet. Förråden betjänas av nycklar och inte av bricksystemet och finns i huvudsak på plan 2 mellan port 106 och 114. Där finns nio cykelrum som alla har olika nycklar. Från dem kan man ta sig direkt ut till Dalslandsgatan 4 utan att behöva använda hiss. Dessa förråd försörjer alla boende förutom de i port 114, 116, och 118.

Cykelrum
Vi har också cykelrum på bottenvåningen (gårdsplan) i portarna 114, 116 och 118. Dessa är betydligt mindre och avsedda för de boende i respektive port.

Använd kontaktformuläret för att beställa nyckeln. Behövs fler nycklar går det att beställa mot en kostnad av 500 kronor per styck.

Borttappad nyckel ersätts med ny mot en kostnad av 500 kronor.