Valberedning

Föreningsstämman väljer valberedning för kommande mandatperiod. Valberedningen är en garant för en driftig och kompetent styrelse.

För mandatperioden blev följande personer valda att ingå i valberedning
Kristina Kastner-Selander, port 116
Cecilia Ljunggren, port 116
Gunhild Aubert Opdal, port 116
Veronica Ilstedt, port 122
Paul Engström, port 116

Valberedningsarbetet är som intensivast under månaderna före stämman. Du som är intresserad av medverka till föreningens utveckling kan kontakta valberedningen när som helst under året via kontakta föreningen https://www.rektangeln22.se/kontakt