Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningsstämman efter förslag från valberedningen. Mandatperioden är enligt stadgarna ett verksamhetsår, från stämma till stämma. Föreningsstämman väljer styrelse medan konstitueringen bestäms av styrelsen.

Läs mer i stadgarna

För mandatperioden 2020/21 valdes följande personer med tillhörande roller efter konstitueringen:

Ordförande
Ursula Berge

Vice ordförande
Mikael Berglöf

Kassör
Vanessa Palmén

Sekreterare
Anna Gellerstedt

Ledamöter
Björn Sundberg
Carl-Johan Uddenberg
Anna-Maria Casemyr
Per Widén

Du är alltid välkommen att kontakta föreningen. Bäst görs det via kontaktformuläret https://www.rektangeln22.se/kontakt. En gång i månaden, första helgfria torsdagen klockan 18-19, har föreningen en medlemstimme där du är välkommen till styrelselokalen i port 114, våning 1 och träffa två i styrelsen (infaller dagen dag före röd dag eller på röd dag flyttas medlemstimmen fram en vecka). Du kan även lämna vanliga brev i vår brevlåda i port 114, våning 1.

Notera att styrelsen INTE kan nås via något telefonnummer utan företrädesvis via kontaktformuläret, epost info@rektangeln22.se eller under medlemstimmen. De telefonnummer som uppges i trapphusen går till abonnemang som är avslutade.

Kontakta INTE styrelsen genom att ringa på hemma hos oss. Alla ärenden hanteras snabbare, säkrare och korrektare om de går via ovanstående vägar istället.

Felanmälan görs via den tekniska förvaltaren HSB här.

Akuta ärenden utanför öppettider (jour) Ring 08-695 00 00