Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningsstämman efter förslag från valberedningen. Mandatperioden är enligt stadgarna ett verksamhetsår, från stämma till stämma. Föreningsstämman väljer styrelse medan konstitueringen bestäms av styrelsen.

Läs mer i stadgarna

För mandatperioden 2017/18 valdes följande personer med tillhörande roller efter konstitueringen:

Ordförande
Ursula Berge

Kassör
Ulla Sundberg

Sekreterare
Anna Gellerstedt

Ledamöter
Marcus Antin
Björn Sundberg
Tobias Johansson
Anna Norrevik
Andreas Ångström

Suppleant
Christer Falk

Du är alltid välkommen att kontakta föreningen. Bäst görs det via kontaktformuläret https://www.rektangeln22.se/kontakt. En gång i månaden, första helgfria torsdagen klockan 18-19, har föreningen en medlemstimme där du är välkommen, (infaller dagen på dag före röd dag eller på röd dag flyttas medlemstimmen fram en vecka). Du kan även lämna vanliga brev i vår brevlåda i port 114, våning 1.

Notera att styrelsen INTE kan nås via något telefonnummer utan företrädesvis via kontaktformuläret, epost info@rektangeln22.se eller under medlemstimmen. De telefonnummer som uppges i trapphusen går till abonnemang som är avslutade.

Kontakta INTE styrelsen genom att ringa på hemma hos oss. Alla ärenden hanteras snabbare, säkrare och korrektare om de går via ovanstående vägar istället.