Ytterligare info om lgh.nr

Nu är alla ändringar som föreningen hittills gjort genomförda hos Stockholm stad och Skatteverket. Så om ni får ett brev om ändrat lägenhetsnummer av Skatteverket är det i sin ordning. Tyvärr har inte alla lappar med lägenhetsnummer i trapphusen hunnit bytas ut, men detta kommer att åtgärdas när det är möjligt av vår nya tekniska förvaltare från HSB.

Under januari så kommer vi att fortsätta med inventeringen av korrekta lägenhetsnummer hos Skatteverket och Stockholm stad och de som berörs kommer då att informeras om detta.

Nu gäller bara HSB

Från och med 2 januari är HSB i fullt arbete som vår tekniska förvaltare. Följande kontaktvägar används därmed av oss boende från och med nu:

Felanmälan
Webb: hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/felanmalan-info/
Telefon: 010-442 11 00.

Andra ärenden
Maila service.stockholm@hsb.se
Ring 010-442 10 00.

Öppettider:
Måndag - Onsdag; 8.00-16:30
Torsdag; 8:00 - 18:00
Fredag; 8:00 - 16:30

TV4 m.fl kanaler åter i helgen

Com Hem och TV4 har nått en muntlig överenskommelse.
Den innebär att alla Com Hem-kunder kommer få tillbaka TV4, C More och några fler TV4-kanaler under lördagen och söndagen.
Därmed kommer de kanalerna även att återkomma till det gruppabonnemang på ComHems basutbud som ingår i månadsavgiften för Brf Rekrangeln 22.

Uppdatering av Skatteverkets lägenhetsnummer

Föreningen har upptäckt att det funnits felnumreringar bland våra lägenheter vad gäller Skatteverkets lägenhetsnummer. Dessa har nu därför uppdaterats hos Skatteverket.

Tyvärr blev det en miss i att antal rum och ytan på lägenheten också måste uppdateras till Stockholm stad när Skatteverkets nummer ändras. Några boende kan därför fått felaktig information om den yta och antal rum som lägenheten består av från Skatteverket. Självklart har ni kvar samma yta och antal rum, det har inte ändrats, utan enbart numreringen.