Föreningen behöver Dig!

Valberedningen söker engagerade boende i föreningen som är villiga att tillföra sin kompetens och arbeta för föreningens bästa!

Det är värdefullt för föreningen att ledamöter i styrelsen tillsätts med kunskaper/bakgrund inom t.ex.

• Ekonomi
• Mark & fastighetsskötsel
• Juridik
• VVS eller Bygg
• Information
• Projektledning

Ny app för bokningar

Nu har vi uppdaterat Aptussystemet. Det gör vi för att nuvarande system är flera decennier gammalt och kommer att släckas ner senare i år. Vi gör det också för att vi vill modernisera och digitalisera så mycket som möjligt i föreningen, för att underlätta för alla boende.

Missljud i port 120, 122 & 124

OBS! Uppdatering i kommentarer i tråden längst ner

Ett för boende mycket plågsamt missljud har startat i portarna 120, 122 och 124. Felsökningen startade före jul utan resultat. På grund av en lång julhelg med många röda dagar samt byte av såväl teknisk förvaltare som rörfirma kom inte arbetet igång efter jul som vi ville.

Ställverksservice torsdag 20 feb 23.00

Ställverk är de elcentraler som försörjer vår fastighet med el. Vi har två sådana och så även Ringens Shopping. Vi kommer att göra en stor service av dessa ställverk, samtidigt som Shoppingen gör sin torsdagen den 20 februari 23.00 och framåt (planerat till en timme). Vi gör det nattetid då det är minst aktivitet i både vår fastighet och i shoppingen just då.

Förslut sopor väl

Om man inte försluter sopor väl innan man kastar ner dem i sopnedkastet händer ett antal tråkiga saker. Det ena är att boende längre ner får dit hushållsavfall, i värsta fall, i ansiktet när de öppnar sina luckor. Det andra är att lätta plastpåsar sugs upp uppåt och täpper till så att det börjar lukta riktigt illa i trapphuset. Det har nu skett i port 114 vilket gör att många boende har fått lida länge av känslan av att de bor på en soptipp.