Stekos från grannen i badrummet, eller?

Inlagt av Ursula mån, 2017-08-28 17:07

I samband med ombyggnader händer det ibland att instruktioner inte följs om vad som är tillåtet. Det är till exempel inte tillåtet att sätta in en motordriven köksfläkt eftersom det leder till att ventilationen då inte fungerar som den ska och din kökslukt går in i grannars lägenheter. Se därför till att inte montera sådan. Tänk även på att du måste ha ventilerade golvlister där vi har flytspackel i golven, också det av ventilationsskäl. Alla större förändringar av vatten och avlopp måste vara godkända i förväg av styrelsen.

Extra stämma i oktober

Inlagt av Ursula mån, 2017-08-28 17:04

I våras, på ordinarie stämma, beslutade vi om en stadgeändring som kommer sig av en lagändring. Det är inget dramatiskt alls, men måste göras, och styrelsens ändringsförslag beslutades av stämman med acklamation. För att stadgan ska gälla behöver vi besluta om den en gång till på en extra stämma. Den har vi tänkt ha i oktober, så vi förvarnar redan nu. Vi kommer inte att ta upp några andra ärenden som det ser ut nu.

Nätuthyrning är INTE tillåten

Inlagt av Ursula ons, 2017-07-19 10:29

På förekommen anledning vill vi påminna om att all andrahandsuhyrning av den egna bostadsrätten kräver tillstånd efter ansökan till bostadsrättsföreningen. Detta finns det stöd för i bostadsrättslagen.

Föreningen godkänner INTE uthyrning via Airbnb och liknande uthyrning via nätet av hotellkaraktär. Det gäller såväl kort- som långtidsuthyrning. Vi skriver detta på förekommen anledning eftersom det nu skett ett flertal gånger i vår fastighet.

Ge inte sommartjuven chansen!

Inlagt av Ursula tis, 2017-06-20 07:06

Visserligen är vi inte speciellt hårt drabbade av inbrott och stölder, men nu kommer sommaren och många tjuvar tar tillfället i akt när många är bortresta. Här är några tips på hur du kan minska risken för inbrott för dig själv och dina grannar:

- Släpp inte in vem som helst i fastigheten. Det är lite för många idag som kommer in genom att vi som är behöriga släpper in dem. Inled ett trevligt samtal med den du går in med så framgår det snart om det är en granne eller inte.