Fredag den 13:e

Tyvärr har brickläsaren fungerat mindre bra under en längre tid. Det företag som sköter bland annat lås och dessa läsare har varit här ett flertalet gånger. Senast idag med en helt ny brickläsare. Tråkigt nog var det inte själva läsaren som var trasig utan någon del som sitter i elcentralen. Material är beställt. Leverans sker i början av nästkommande vecka. Rekommendationen är att använda någon annan port för att ta sig in på gården.

Huvudentrén

Renoveringen av föreningens ansikte utåt pågår som bekant. Tittar du nedåt ser du att golvjobbet pågår för fullt och om du låter blicken gå uppåt ser du att delar av belysningen är på väg att monteras.