Ombyggnaden av Ringens shopping

Yttrande

Fastighetsägaren till Ringens shopping har sökt bygglov för att bygga om delar av Ringens shopping samt förändra fasaden och göra en ny entré mot Älvsborgsparken. Bygglovet heter 2022 - 11096 och kan hittas på Stockholms stads hemsida
hemsida.

Bostadsrättsföreningen har gjort ett sjusidigt yttrande som går att hitta här nedan. Det är offentligt hos Stadsbyggnadskontoret..