Ny kod

Under hela juni månad kan både den nya och den tidigare koden användas för portarna på innergården. Från och med 1 juli är det enbart en kod, den nya, som gäller. Koden har delats ut till alla hushåll i fastigheten.

Föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma för 2015 hölls den 19 maj 2016 i Södermalmskyrkan.

Leif Ladeby, föreningen ordförande, öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Gunnar Ljungholm valdes till ordförande för stämman och Bodil Stein var protokollförare med Helena Michels och Margareta Sandberg som justerare. Röstlängden fastställdes till 69 röstberättigade.

Killar på tak

Under några dagar denna och nästa vecka utförs ett arbete med att ta bort mossa från balkongtaken högst upp. En lagning har även genomförts på det tak som täcker huvudentrén mot gården.