Källsorteringen i kaos

Grovsopor

Om vi ska kunna ha källsortering här i föreningen bygger det på att alla tar ansvar för att sköta den. Vi har fastighetsskötare och städfirma som städar regelbundet, men om vi som boende beter oss hur som helst så funkar det inte. Grovsopor måste få plats i kärlen och inte vara miljöfarliga. Det står väldigt tydliga skyltar om det. Så som det ser ut idag söndag 27 september är oacceptabelt. Så stora grovsopor måste man köra själv till en återvinningscentral eller anlita någon som gör det. Fortgår det här kan vi riskera att behöva stänga källsorteringen och då hänvisas alla boende till återvinningsstationen på Älvsborgsgatan. Så lite skärpning ni som gör så här.