Märk cykeln före 1 november

risigcykel

Antalet cyklar i cykelställ och förråd har återigen ökat markant trots regelbundna cykelrensningar. Alla boende uppmanas nu att märka sina cyklar med nya och tydliga lappar med namn och lägenhetsnummer. Det ska vara gjort senast 1 november 2020. Efter det tas alla icke-märkta cyklar bort, samt cyklar som är uppenbart obrukbara.

Det gäller även cykelförråden i port 114, 116 och 118 samt de nio på andra våningen mellan Dalslandsgatan 2 och 4. Efter det fraktas alla omärkta cyklar till låst förvaring i tre månader för att sedan avyttras.

All privat egendom i gemensamma utrymmen och på gården som barncykelsadlar, pulkor, sparkcyklar mm kommer också att tas bort.

I dessa pandemi-tider är det många som cyklar och det är avgörande att de som dagligen använder sin cykel har god tillgång till såväl cykelställ som cykelförråd.