Nya riktlinjer från HSB

HSB FS

På grund av Coronaviruset Covid-19 ändrade HSB Stockholm riktlinjerna för felanmälningar och åtgärder i fastigheter under mars.

Akuta åtgärder är fortfarande prioriterade men nu utförs även icke-akuta åtgärder om den boende:
- är helt frisk
- inte är hemma vid åtgärdstillfället, befinner sig i ett annat rum eller håller avstånd på minst 2 m

Riktlinjerna innebär att fastighetsskötarna:
- kontaktar dig som skickat in en felanmälan för att göra en bedömning om åtgärden är möjlig att genomföra
- försöker, så långt det är möjligt, att genomföra arbeten där de bär skyddsutrustning och under tillfällen när du inte är hemma eller befinner dig i ett annat rum

För att felanmäla kan du klicka här eller ringa på 010-442 11 00.