För mycket ljud på fotbollsplanen

Fotbollsplan

Det har varit alldeles för mycket ljud på fotbollsplanen på sistone. Trivselreglerna är till för att följas. De som spelar där måste hålla nere ljudnivån och sluta absolut senast 21.00. Vi kommer nu att genomföra ytterligare ljuddämpande åtgärder. Det innebär bland annat ljudisolering, nya skyltar och timer på belysningen.

Ni som gillar fotbollsplanen borde vara angelägna om att reglerna efterföljs. Om ni har barn som spelar där - prata med dem om vikten av att reglerna följs - även om man är tonåring med kompisar. I annat fall kanske det inte går att ha kvar fotbollsplanen, vilket vore tråkigt.