Nytt bygglov för inglasning

Inglasade balkonger

Många av oss har vid det förra bygglovet tagit tillfället i akt och glasat in våra balkonger. Det bygglovet löpte ut i december förra året. Nu har vi fått ett nytt, helt likalydande bygglov som gäller i fem år (Dnr 2019-17874-575). Om du är intresserad av att glasa in din balkong på samma sätt som dina grannar har gjort är tiden nu. Läs mer här och hitta ansökningsblanketter.