Stämma 28 maj på fyra sätt

Stämma

Styrelsen har nu beslutat att genomföra årets föreningsstämma torsdagen den 28 maj. Vi har avvaktat att besluta om datum för att se om pandemin klingar av och restriktioner släpps. Det verkar nu inte vara fallet i närtid. Vi har också avvaktat ytterligare lagändringar, tex att vi kan ha stämma efter halvsårsskiftet, men det kommer inte att ske.

Vi kommer därmed att ha stämma lag- och stadgeenligt i maj månad. Vi kommer att arrangera en stämma som följer myndigheternas rekommendationer. Den sker därför på fyra sätt:

1. I första hand vill vi att medlemmar deltar digitalt på distans. Det gäller inte minst personer över 70 år och riskgrupper.

2. Man kan också delta genom att lämna fullmakt till ombud på distans. Ett ombud kommer denna gång att kunna ha mer än en fullmakt.

3. Man kan också delta genom poströstning. Det är nytt för i år genom en lagändring.

4. Man kan också delta fysiskt på stämman. Det kan vara max 50 personer i lokalen och de måste sitta med minst två meters mellanrum. Röstning sker digitalt.

Vi kommer att använda videokonferenssystemet Zoom och röstningssystemet Suffra. Vi har erfarna tekniker med oss hela vägen.
Om någon vecka kommer alla handlingar och där finns alla instruktioner och inloggningsuppgifter.

Så reservera torsdagen 28 maj 18.00 och avvakta handlingarna som kommer i pappersform i din brevlåda.