Pågående vattenläcka

Vattenläcka

Vi går ur askan i elden. Precis när vi satt på vattnet efter ett byte av de felaktiga magnetventilerna uppkommer en vattenläcka som gör att jouren måste åka ut och akutstoppa läckan. Det läcker fortfarande.
Detta är anledningen varför varmvattnet på morgonen inte fanns för flera portar bland annat port 124 och 130 dvs undercentralen i södra halvan av fastigheten.

De jobbar febrilt på att stoppa läckan nu så att varmvattnet kan komma igång. Även kallvattnet försvann i flera portar, och det gällde tydligen under dagen även andra delar av fastigheten än den södra halvan.

Vi hoppas alla att vi ska komma in i en normalare fas vad det gäller våra rör, i närtid, om det så gäller missljud, varmvatten, eller vattenläckor.

Ytterligare information:
Allt berodde på ovarsamhet hos en av våra boende. Låt oss återigen betona att inget arbete med vatten och avlopp får göras av andra än rörmokare med full certifiering. Försök att själv utföra sådana jobb kan leda till att alla grannar drabbas, som nu var fallet. Förutom att den boende själv får stå för alla kostnader, för såväl jourmontör, sanering, uppbyggnad och eventuella skadeståndskrav. Varken försäkringsbolag eller bostadsrättsförening är betalningsansvariga i sådana fall.