Ny mekstation på plats

Mekstation

Alla cykelfrälsta kan nu njuta av att mekstationen är på plats vid port 114. Snart har vi även avspolningssystemet i ordning.

Tanken är att du ska kunna pumpa och spola av din cykel samt ha en rejält bra mekmöjlighet. Alla tänkbara verktyg finns i mekstationen och cykeln går att hänga upp på ett bra sätt i sadelstolpen.

Vi har också etablerat en mopedparkeringsplats för att de inte ska stå på andra ställen på gården. Detta för att minimera körning på gården, vilket ju inte är tillåtet. För att det här ska fungera bra är tanken att cyklar endast får parkeras i cykelställen på den platsen. Annars kommer inte mopederna in.

Kom ihåg att motorcyklar och EU-mopeder inte får parkeras alls, än mindre köras, på gården.
Vi har också skapat en parkeringsplats för lådcyklar som är lite för stora för att passa i ett normalt cykelställ. Den är borta vid fotbollsplanen. Flytta gärna din lådcykel dit om du har den på gården.

Från styrelsens sida vill vi gärna underlätta för att de boende ska kunna cykla mer. Det här är en sådan åtgärd. Det kommer fler nästa år.