Extra stämma 5 december 18:30

Extra stämma

Bostadsrättsföreningen kommer att hålla en extra stämma den 5 december 18.30 i Internationella Engelska Gymnasiet på Allhelgonagatan 4.
Handlingar är utsända i stadgeenlig tid till alla medlemmar i föreningen.

Anledningen till extrastämman är förslag från styrelsen rörande beslut om väsentlig förändring av föreningens fastighet i form av byggande av balkonger och altaner och upptagande av ny dörr till dem vilket utgör en väsentlig förändring av föreningens fastighet som kräver beslut på en föreningsstämma enligt 9 kap 15 § Bostadsrättslagen, (BRL).