Ownit har problem med mailserver

Driftstörning

UPPDATERING:
Måndag kväll uppgav Ownit att alla certifikat nu är uppdaterade och ska fungera för alla kunder.
______
Sedan i söndags morse har Ownit haft problem med certifikaten i sina mailservrar som framförallt berör kunder med system iOS, dvs Apple-produkter. En ruta kommer upp att man inte kan verifiera serveridentiteten.

Som kund kan du inte göra någonting själv, mer än läsa din mail via webmail istället. Under måndag kväll löstes problemet för iPhones, men problemet kvarstår för iPads och ev Appledatorer.

Ownit jobbar på att lösa det så snart som möjligt. Nedan ser du den information de har på sin hemsida rörande denna driftstörning.

Brf går ut med denna information eftersom vi har ett gruppabonnemang för alla medlemmar och Ownits bredband ingår i månadsavgiften.
__________

21 okt., 17:09
Uppdaterad
Alla certifikat är nu uppdaterade och tjänsten är åter i bruk.

20 okt., 11:01
Uppdatera mig via SMS
Mailproblem emot iOS Samt SSL Certifikat problem emot samtliga klienter: Pågående

21 okt., 17:09
Uppdaterad
Fortsatt felsökning med E-post klienter pågår. Vi hänvisar till webmail.ownit.nu under tiden men hoppas på en snabb lösning.

20 okt., 11:01
Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar vår maildomän emot iOS och Apple enheter samt SSL Certifikatsproblem emot samtliga mailklienter. Felsökning pågår.