Bra stämma med nya inslag

Mingel före stämma

I torsdags, 23 maj avhölls föreningens ordinarie stämma.
Årsredovisningen gick igenom och godkändes, revisorn föreslog att styrelsen skulle få ansvarsfrihet vilket den också fick. 17 motioner behandlades och en proposition. Allt gick igenom i enlighet med styrelsens förslag. På styrelsesidan kan du se den nyvalda styrelsen som blev helt i enlighet med valberedningens förslag. Den nya valberedningen kan du se här.

Lite nymodigheter var mingel med cider och tilltugg före. Ett uppskattat inslag!