Ombyggnad av kontor i port 100

Ombyggnad

Från och med vecka 9 renoveras kontorsutrymmet i port 100, mitt emot Folktandvården. Det ska bli ett kontor på 277 kvm med nio rum med upp till 20 arbetsplatser. Byggentreprenören DB Byggpower AB har fått totalentreprenaden och det kommer i huvudsak att innebära renovering av ytskikt som golv, väggar och tak. Några innerväggar kommer att byggas samt visst bilningsarbete kommer att ske eftersom en besökstoalett och ett badrum ska renoveras. De kommer att behöva föra in och ut material via gården och kör då med godkända fordon i mycket låg hastighet och med en person gåendes före så att ingen olycka sker med barn eller vuxna.

De kommer att följa de bullerregler som gäller för bostadsrättsföreningen, dvs inget ljudligt arbete före 8.00 och inget efter 17.00 på vardagar. Inget arbete sker på helger. Bilningsarbete kommer att ske i liten omfattning och även det enligt reglerna. De ska vara klara i maj månad senast, förhoppningsvis tidigare.

Föreningen kommer sedan att hyra ut den nyrenoverade kontorslokalen till en seriös hyresgäst till marknadsmässig hyra så att föreningen kan ha goda hyresintäkter som ger en stabil intäkt till föreningen.

OBS!!! Byggaren har fått tillåtelse av föreningen att köra in med lätta bilar med släp för att ta bort byggavfall samt köra in byggmaterial. De ska köra långsamt och, om möjligt, ha en person gåendes framför bilen hela tiden för att eliminera risk för olyckor.