Brand i fastigheten

Blåljuskod

Sen kväll 13 februari runt 23:00 hade vi en brand i fastigheten. Flera har hört av sig och undrar rörande branden. Vi informerar härmed om det vi vet i dagsläget.

Branden startade på en av bostadsrätternas balkong i port 118. Balkongen är riktad mot Tjurbergsparken, alltså inte på gårdssidan. Som tur var upptäckte grannar att det luktade rök och såg rök utanför fönstret. De tog på eget initiativ sina brandsläckare och sprang till lägenheten och jobbade på att släcka branden som riskerade att spridas till andra balkonger. Grannar bekämpade också branden från närliggande balkonger. Den boende hade också larmat 112 och när brandkåren kom hade grannarna lyckats släcka merparten av branden. Brandkåren skötte eftersläckningsarbetet och kontrollerade att ingen kvarvarande brand eller glöd fanns på den balkongen eller på någon annan närliggande plats. Frågan är nu ett polis- och försäkringsärende för att bland annat utreda orsaken. Vi tackar alla grannar som rådigt tog tag i att släcka branden med sina egna brandsläckare och kommer att ersätta dem för att införskaffa nya.

Blåljuspersonal
Det har kommit frågor rörande blåljuspersonals tillgång till gården. Vi har ett samarbete med polisen som innebär att det finns en blåljuskod i alla portar som vetter mot utsidan – alltså gator och park. Alla de portarna är markerade med en blå klisterlapp där det står ”Blåljuskod i samverkan” med polisen som avsändare. Det innebär att all blåljuspersonal kan ta sig in i vår fastighet med kod. Om de behöver köra in på gården har vi också en överenskommelse för hur det ska gå till genom järngrinden och förbi bommen. Deras tillgång till gården, också med fordon, är därmed säkrad om det så är brandkår, ambulans eller polis. Hjälp gärna till genom att maila info@rektangeln22.se om ni ser att klisterlappen är bortriven på någon port. Då sätts ny upp. Tyvärr sker det att klisterlapparna rivs ner vilket minskar säkerheten för oss alla eftersom det är de som gör att blåljuspersonal vet att de har tillgång till koden.

Entréer, loftgångar och trapphus
Vi påminner återigen om att man inte, under några omständigheter, får förvara något brännbart i våra entréer, loftgångar eller trapphus. Trots att det informeras om detta med jämna mellanrum och brandskyddsmyndigheternas regler sitter på alla anslagstavlor placeras brännbart material i gemensamma utrymmen. Vi vill med skärpa uppmana alla att snarast ta bort pulkor, barnvagnar, cyklar, byggmaterial, pappersåtervinning, möbler och allt annat som kan brinna från våra gemensamma utrymmen. Vi kommer efter denna händelse att be fastighetstekniker att omedelbart avlägsna allt som står kvar. Brandskyddsmyndigheten kräver att fastighetens utrymningsvägar hålls fria vilket gör att även annat än det som anses brännbart som cyklar, permobiler och rullatorer ska tas bort.

Brandsläckare hemma
Den brand vi hade spred sig inte beroende på att alerta grannar hade egna brandsläckare hemma. Vi vill uppmana alla boende att skaffa pulversläckare som alltid finns hemma. Det är en billig livförsäkring för både dig själv och dina grannar.

Brandvarnare gratis
En annan bra livförsäkring är brandvarnare. Föreningen erbjuder alla boende gratis brandvarnare som även sätts upp gratis av våra fastighetstekniker. Felanmäl till fastighetsförvaltaren Adex så ordnar de ny/nya brandvarnare. Dock måste du själv se till att med jämna mellanrum kontrollera att dina brandvarnare fungerar.

Nästa medlemstimme är torsdag 7 mars 18-19
Glöm inte medlemstimmen första torsdagen i månaden. Brf-lokalen i port 114, 1 vån.