Många har fått varmare...

Felsökning

... men felsökningen fortsätter

4 januari installerades den nya cirkulationspumpen. Den är inte riktigt injusterad, men det verkar som att flera boende har fått bra värme i radiatorerna och att inomhustemperaturen höjts med 2-3 grader. Det är glädjande, men felsökningen slutar inte med det och nuvarande situation är inte vår målbild.

Vi har som sagt höjt börvärdet till ”high” i ett system som heter Noda och som vi har haft installerat några år och som skulle ge en bättre värmeekonomi. Vi har nu beslutat att koppla bort det helt då den bild vi har är att det systemet är en del av problemet. Det kommer vi att göra så snart som möjligt. Vi kommer även att anlita en fackkunnig huvudentreprenör som ska ha ett helhetsansvar för hela vårt värmesystem och göra en mer funktionell fininställning av systemet.

Vi väntar fortfarande på offerter för en förvärmare. Dock vill vi undersöka om de andra åtgärderna kan lösa problemet fullt ut billigare, eftersom en förvärmare kan kosta upp emot en halv miljon kronor. Som nämnts tidigare kan också såväl nya termostater till elementen som fönsterbyte komma ifråga, vilket är två mångdubbelt dyrare åtgärder. Vi ska vara klara över att både våra fönster och vårt värmesystem är över 35 år gamla.

Vissa kvarstående fel kan finnas i det centrala värmesystemet, men det kan också vara lokalt problem med luft i radiatorer eller vred som inte fungerar längre.

Vi kommer nu att be vår tekniska förvaltare Adex kartlägga och kontakta boende som fortfarande har för kallt i lägenheterna för att kunna lösa även de problemen så snart som möjligt.

Därför vill vi att ni som fortfarande upplever att ni har för kallt i lägenheten (under 21-22 grader) felanmäler detta till Adex på vår hemsida, så att vi kan få en komplett lista.