Cirkulationspumpen byttes 4 januari

Plats för cirkulationspump

OBS! Ny information!
Efter olika undersökningar har det framkommit att en cirkulationspump för radiatorerna i undercentral 2 inte fungerar optimalt. Styrelsen har därmed, för att råda bot på det faktum att det är väldigt kallt i vissa lägenheters element, nu beställt en ny cirkulationspump som snarast ska levereras och monteras av vår anlitade rörmokare. Den levereras 2/1 och monteras omedelbart därefter. Den monterades 4 januari. Vi avvaktar nu om värmen långsamt stiger i radiatorerna pga av detta.

Vi har också nu fått möjlighet att höja börvärdet i luften som kommer ut från ventilerna i taket. Vi höjer nu värdet med två grader så snart som möjligt. 19 december höjdes börvärdet till "high" i undercentral 2 som försörjer adresserna Götgatan 118-132.

Skulle problem kvarstå med en oacceptabel kyla kan man se över sina vred till elementen. De är tyvärr inte termostater, vilket vi långsiktigt måste byta ut till, men tills dess kan det vara skäl att byta ut trasiga vred. Det kan förbättra situationen när luftning och uppvridning till max inte har löst det. Men denna åtgärd är inte lönt att göra förrän den nya cirkulationspumpen är på plats.

Vi avser även att montera en förvärmare i värmesystemet, vilket vi har saknat hittills. Men den åtgärden är mycket dyr och löser inte det akuta problemet. Vi har dock begärt in offerter för en sådan.