Den 27/11 sker fällning av trädet på Gården!

Nu är det dags att fälla trädet på Gården och detta kommer att ske den 28/11 ca kl 08-14. Detta innebär att det kommer komma in utrustning och även ett fordon som kan frakta bort trädet när det har tagits ner. Någon från Styrelsen kommer finnas på plats för att det fordon som måste köra in kör sakta och säkert.