Märk cykeln senast 1 november

Cykelvrak

Antalet cyklar i cykelställ och förråd ökat markant trots regelbundna cykelrensningar. Vi gör därför en ny rensning för att få bort skrotcyklar utan ägare. Alla boende uppmanas därför att märka sina cyklar med namn och lägenhetsnummer senast 1 november 2018 och i alla fall till mitten av december.

Det gäller även cyklar i förråden i port 114, 116 och 118 samt de nio på andra våningen mellan port 114 och port 106. Efter det lyfts alla omärkta cyklar till annan plats för förvaring i tre månader för att efter det avyttras.

Privat egendom i form av barncykelsadlar, pulkor, sparkcyklar och cyklar under uppenbar reparation får inte förvaras i cykelställ och förråd. Även de kommer att tas bort.

Vi gör detta för att få bättre tillgång till cykelställen för fungerande cyklar – för dem som faktiskt använder sin cykel.
Notera att cykeln måste förbli märkt i alla fall november månad ut för att inte bli felaktigt utrensad.