Förstudie om ev balkongbygge

Förstudie

På ordinarie stämma 2017 fick styrelsen i uppdrag att göra en förstudie rörande eventuell balkongbyggnation mot innergård.

Sådan har gjorts och två bygglovsansökningar har lämnats in rörande detta. Föreliggande rapport utgör den förstudie som nu anses avslutad.

Du hittar förstudien här.