Ny styrelse på årsstämman

styrelse

Föreningen hade sin ordinarie årsstämma torsdagen den 24 maj.

Följande styrelse har blivit vald:

Ordinarie:
Ursula Berge, omval
Björn Sundberg, omval
Ulla Sundberg, omval
Anna Gellerstedt, omval
Andreas Ångström, omval
Jesper Högström, nyval
Anders Nyström, nyval
Tom Pollars, nyval
Vanessa Palmén, nyval

Suppleanter:
Per Widén, nyval
Leif Ladeby, nyval