Motionera till årsmötet senast 15 mars

Inlagt av Ursula lör, 2018-02-24 10:52
motion

Det börjar nu bli dags för medlemmar i bostadsrättsföreningen att skriva motioner till årets stämma. Motioner ska ha inkommit senast 15 mars för att kunna behandlas på årsstämman.
Skicka motioner till info@rektangeln22.se senast 15 mars. Skriv gärna en tydlig beskrivande rubrik, en brödtext där du förklarar din idé med bakgrund och förslag och att motionen avslutas med ett tydligt beslutsförslag. Skriv gärna ”Motion” i ämnesraden.

Årsmöte torsdagen den 24 maj
Boka redan nu in torsdagen den 24 maj på kvällen för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi återkommer med kallelse 2–6 veckor före mötet.