Nätuthyrning är INTE tillåten

Airbnb

På förekommen anledning vill vi påminna om att all andrahandsuhyrning av den egna bostadsrätten kräver tillstånd efter ansökan till bostadsrättsföreningen. Detta finns det stöd för i bostadsrättslagen.

Föreningen godkänner INTE uthyrning via Airbnb och liknande uthyrning via nätet av hotellkaraktär. Det gäller såväl kort- som långtidsuthyrning. Vi skriver detta på förekommen anledning eftersom det nu skett ett flertal gånger i vår fastighet.

Uthyrning via Airbnb är olovlig andrahandsuthyrning och kan föranleda att man utesluts som medlem i föreningen, med de följder som kommer av det.

När vi upptäcker sådan uthyrning kommer vi omedelbart att meddela medlemmen detta och begära att uthyrningen omedelbart avslutas och exponeringen på uthyrningssiter tas bort.

Styrelsen ser gärna att medlemmar i föreningen informerar oss på info@rektangeln22.se när man misstänker olovlig andrahandsuthyrning. Ange helst det lägenhetsnummer (står på dörren) där man misstänker att den olovliga andrahandsuthyrningen sker. Självklart behandlar vi all information konfidentiellt och informanten förblir anonym för andra än styrelsen.

Den som vill läsa mer om detta problem kan tex titta här, eller
här.