Ev. balkongbygge

Loftgångsbalkonger

På föreningsstämman 2017 fattades beslut om att bifalla motionens "Balkonger mot innergården" att-sats att utreda förutsättningar för balkongbyggnation, samt frågan om bygglov och intresset för sådan byggnation. Till stämman 2018 avrapporterade styrelsen frågan i form av en förstudie. Initialt har 33 boende av 388 visat intresse för balkongbyggnation. Här nedan bifogas de mest relevanta dokumenten i frågan.

På en extra stämma 191205 beslutade föreningsstämman att rösta nej till en "väsentlig förändring av fasaden" som var det beslut som krävdes för att gå vidare med projektet. Styrelsen tolkar medlemmarnas vilja som att inga ytterligare balkonger eller takaltaner ska byggas.

Nedanstående dokument utgörs av motion, stämmobeslut, förstudie, bygglov samt proposition rörande "väsentlig förändring av fasaden".