Bullerregler

buller

Eftersom vi har tunna väggar, tak och golv som sprider ljudet väldigt mycket och långt är det avgörande att dessa regler följs. De är till för att alla ska trivas och finns redovisade i trivselreglerna. Detta är ett utdrag.

Borrning och bilning: Detta får endast ske vardagar 8:00 – 17:00. Bilning får inte utföras mer än maximalt tre timmar i sträck. Informera grannar i god tid, även i närliggande portar.

Borrning, spikning, sågning eller annan ljudlig verksamhet: kan även utföras på helger 11:00 – 14:00.

Andra tider än dessa ska ljudliga ombyggnader och aktiviteter inte ske. Det betyder alltså nätter, morgnar, kvällar och helger före 11 och efter 14.

Fester och annat högt ljud: Vardagar har vi lugnt 21:00 – 08:00. På helger har vi lugnt 23:00 – 10:00. Informera gärna grannar i god tid om du ska ha en ljudlig fest.