Säkerhetsdörr

Säkerhetsdörr

Föreningen beställde under 2017 en gemensam offert på säkerhetsdörrar eftersom många medlemmar visade intresse att beställa gemensamt.

Den gemensamma upphandlingen gav ett väldigt bra pris på säkerhetsdörr från Proloc där dörr i trapphus gick på 13600 kronor och i loftgång på 17300 kronor. Sedan fanns diverse tillägg. (se pdf-bilaga).

Monteringen i enlighet med denna upphandling är avslutad. Vill du ha en säkerhetsdörr i efterhand kan du kontakta Proloc direkt: info@proloc.se för prisförslag eller kontakta annan leverantör. De krav på ytterdörr som preciseras på den här sidan måste följas oavsett vilken leverantör som väljs.