Försäkring

Som boende i föreningen, såväl hyresgäster som bostadsrättsinnehavare, är du skyldig att ha en egen hemförsäkring.

Föreningen är försäkrad hos QBE insurance (Europe) Ltd. Föreningen har även tecknat en tilläggsförsäkring för alla som har bostadsrätt i föreningen. Din hemförsäkring behöver då inte kompletteras med det extra bostadsrättstillägg som annars krävs.

OBS!!! Den tilläggsförsäkring föreningen tecknat löper ut 16-12-31. Efter det datumet måste du som enskild bostadsrättsinnehavare teckna komplettera din hemförsäkring med ett extra bostadsrättstillägg.

Behöver du en s k allrisk/drulleförsäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Vattenskador är mycket besvärande. Både för dig som medlem och för föreningen.
Läs mer om vattenskador och ansvarsfrågan.