Balkonginglasning

Inglasad balkong

Föreningen har bygglov för inglasning av balkonger tom 4 december 2019. I december 2019 ansökte föreningen om ett nytt likalydande bygglov som ännu inte beviljats.

Balkonginglasningen utförs enligt villkoren i Stockholm stads bygglov med diarienummer 2013-07719-575 samt med den för föreningen framtagna standarden. Vilket i korthet innebär att alla inglasningar ska se likadana ut. Mer information finns på ansökningsblanketten.

Förutom att höja värdet på både boendet och investeringen finns många andra fördelar. Som att snö, regn, höstlöv och fåglar hålls borta från balkongen. Samt inte minst att det inte blåser annat än när du själv vill och att familjen kan njuta av sin balkong både tidigare på våren och senare på hösten.

Hur går processen till?
Medlemmen/medlemmarna ska lämna in en ansökan till föreningen om tillstånd, på ungefär samma sätt som vid renovering, innan beställningen av inglasningen verkställs. Själva ansökningsblanketten om tillståndet lämnas till föreningslokalen eller skickas med post. Längst ner hittar du ansökningsblanketten för balkonginglasning.

När kommer monteringen att starta som tidigast?
Efter att köpekontrakt upprättats mellan medlem och leverantör tar det ca 10 veckor i normalfallet innan monteringen är gjord. Observera att monteringen inte får påbörjas innan ett godkänt tillstånd lämnats av föreningen.

OBS!!!
Från och med 1 september 2016 har vi tre leverantörer vi rekommenderar. De är:

Nika Inglasning AB
Mats Jonsson
mats@nika.se
08-410 417 63, 0707-986 960

Balkong Rutan AB
David Öström
david.ostrom@balkongrutan.se
08-520 603 23

Svenska Lumon AB
David Carlsson
david.carlsson@lumon.se
08-408 084 24