Balkonginglasning

Inglasade balkonger

Uppdatering:
Många av oss har vid det förra bygglovet tagit tillfället i akt och glasat in våra balkonger. Det bygglovet löpte ut i december förra året. Nu har vi fått ett nytt, helt likalydande bygglov som gäller i fem år. Om du är intresserad av att glasa in din balkong på samma sätt som dina grannar har gjort är tiden nu. Det nya bygglovet har nummer Dnr 2019-17874-575.
______
Föreningen har bygglov för inglasning av balkonger tom 4 december 2019. I december 2019 ansökte föreningen om ett nytt likalydande bygglov som nu beviljats. Dnr 2019-17874-575.

Balkonginglasningen utförs enligt villkoren i Stockholm stads bygglov med diarienummer 2019-17874-575 (tidigare 2013-07719-575) samt med den för föreningen framtagna standarden. Vilket i korthet innebär att alla inglasningar ska se likadana ut. Mer information finns på ansökningsblanketten.

Förutom att höja värdet på både boendet och investeringen finns många andra fördelar. Som att snö, regn, höstlöv och fåglar hålls borta från balkongen. Samt inte minst att det inte blåser annat än när du själv vill och att familjen kan njuta av sin balkong både tidigare på våren och senare på hösten.

Hur går processen till?
Medlemmen/medlemmarna ska lämna in en ansökan till föreningen om tillstånd, på ungefär samma sätt som vid renovering, innan beställningen av inglasningen verkställs. Själva ansökningsblanketten om tillståndet lämnas till föreningslokalen eller skickas med post. Längst ner hittar du ansökningsblanketten för balkonginglasning.

När kommer monteringen att starta som tidigast?
Efter att köpekontrakt upprättats mellan medlem och leverantör tar det ca 10 veckor i normalfallet innan monteringen är gjord. Observera att monteringen inte får påbörjas innan ett godkänt tillstånd lämnats av föreningen.

OBS!!!
Vi har tre leverantörer vi rekommenderar. De är:

Nika Inglasning AB
Mats Jonsson
mats@nika.se
08-410 417 63, 0707-986 960

Balkong Rutan AB
David Öström
david.ostrom@balkongrutan.se
08-520 603 23

Svenska Lumon AB
David Carlsson
david.carlsson@lumon.se
08-408 084 24