Ev. balkongbyggnation

Loftgångsbalkonger

På föreningsstämman 2017 fattades beslut om att bifalla motionens "Balkonger mot innergården" att-sats att utreda förutsättningar för balkongbyggnation, samt frågan om bygglov och intresset för sådan byggnation. Till stämman 2018 avrapporterade styrelsen frågan i form av en förstudie. Initialt har 33 boende av 388 visat intresse för balkongbyggnation.
Här nedan bifogas de mest relevanta dokumenten i frågan.

De utgörs av motion, stämmobeslut, förstudie samt bygglov.